Szkolenia MGDS

Zakończyliśmy szkolenia

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zakończyliśmy szkolenia z zastosowania Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych MGDS. W związku z tym uprzejmie prosimy o nie wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w szkoleniach.

 

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to uczynić na dwa sposoby:

1. Klikając tutaj i wypełniając formularz on line (wariant preferowany) LUB
2. Pobierając formularz z zakładki materiały do pobrania – wydrukowany dokument należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, zeskanować i przesłać na adres szkolenia.gry@psg.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z biurem Lidera lub Partnera Projektu.

Przypominamy jednocześnie, że o przyjęciu na dane szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kto może wziąć udział w szkoleniach z zastosowania gier diagnostyczno-symulacyjnych?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które reprezentują co najmniej jedną z poniżej wymienionych grup:

  • Szkolni doradcy zawodowi.
  • Nauczyciele przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Nauczyciele pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych, realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • Specjaliści zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych – psycholodzy, pedagodzy.
  • Pracownicy centralnych instytucji oświatowych prowadzącej doradztwo edukacyjno-zawodowe – MEN, KOWEZiU.
  • Pracownicy instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe, takich jak: placówki doskonalenia nauczycieli, centra kształcenia zawodowego i/lub ustawicznego.
  • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kalendarz szkoleń

Planowane terminy szkoleń upowszechniających realizowanych w ramach projektu: „Od diagnozy do działania!” – podane terminy mogą ulec modyfikacjom.