Metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych

Czym jest metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych (MGDS)?

MGDS to forma rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych uczniów powyżej 18 roku życia za pomocą specjalnie opracowanych gier społecznych. Wspomniane gry łączą w sobie elementy diagnozy oraz symulacji, dzięki czemu pozwalają jak najtrafniej określić różnego rodzaju preferencje i predyspozycje.

Zestaw narzędzi opartych o MGDS przyjął formę przewodnika złożonego z 18 gier diagnostyczno-symulacyjnych. Dzięki nim, uczestnik odpowie na trzy kluczowe pytania:

kariera

Powstały przewodnik zawiera:

 • Szczegółowe scenariusze gier.
 • Proponowane warianty każdej gry, uwzględniające potrzeby uczestników, rodzaj i liczebność grupy, miejsce przeprowadzenia gry itp.
 • Materiały niezbędne do przeprowadzenia każdej gry.

Konstrukcja każdej z gier umożliwi sprawne wykorzystanie jej podczas zajęć szkolnych. Podczas gier zakłada się zarówno interakcję z innymi uczniami, jak i pracę indywidualną.

Dlaczego gry?

 • Są świetnym pomysłem na niecodzienny scenariusz lekcji.
 • Ich dynamiczny charakter zapobiega znużeniu uczniów.
 • Wspierają komunikację z uczniami obawiającymi się podjęcia współpracy.
 • Zakładają aktywizację i interakcję uczestników.
 • Trafiają do dużego grona odbiorców.
 • Są możliwe do przeprowadzenia podczas zajęć lekcyjnych.
 • Pozwalają w niezwykły sposób poznać samego siebie.
 • Charakteryzują się dużą elastycznością – można je przeprowadzić w różnych miejscach i w grupach o różnej liczebności i potrzebach.
 • Przygotowanie się do ich przeprowadzenia jest bardzo łatwe.

Podstawy teoretyczne:

Gry stworzono zostaną w oparciu o teorię konstrukcji kariery M. Savickasa. Wybór koncepcji M. Savickasa nie był przypadkowy i wynikał z następujących przesłanek:

 • Uwypuklenia znaczenia narracji w procesie kształtowania kariery zawodowej, co jest spójne z założeniami przebiegu gier diagnostyczno-symulacyjnych.
 • Podkreślenia znaczenia przeszłości i teraźniejszości dla przebiegu procesu kształtowania kariery.
 • Zgodności z międzynarodowymi standardami i kierunkami rozwoju poradnictwa zawodowego.
 • Twórczego zintegrowania cennych założeń i wyników dotychczasowych badań.
 • Wyraźnego akcentowania elementu rozwojowego, podkreślającego znaczenie ciągłego konstruowania kariery zawodowej na różnych jej etapach, co jest szczególnie ważne w przypadku doradztwa skierowanego do osób dorosłych.

Intencją twórców gier było dostarczenie graczom wielu wrażeń, refleksji i informacji zwrotnych niezbędnych przy świadomym konstruowaniu kariery zawodowej.