Konferencje

Zakończyliśmy konferencje

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zakończyliśmy konferencje dot. zastosowania Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych MGDS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w konferencjach.

 

Kilka słów o konferencjach

W ramach projektu „Od diagnozy do działania!” zorganizowanych będzie 8 konferencji prezentujących wybrane aspekty stosowania gier diagnostyczno-symulacyjnych. W ramach cyklu konferencji upowszechniających przewidziano prelekcje ekspertów oraz panel dyskusyjny. Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Liczymy na to, że konferencje będą dogodną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zastosowaniem gier diagnostyczno-symulacyjnych w pracy z osobami 18+.

 

Szanowni Państwo,
znamy już pierwsze terminy i miejsca konferencji upowszechniających poświęconych zastosowaniu Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Szczegółowe informacje na temat programu konferencji, prelegentów itp. będą publikowane na bieżąco. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na prośby znacznej części zainteresowanych osób wprowadziliśmy niewielkie modyfikacje w kalendarzu konferencji. Poniżej prezentujemy uaktualnione informacje.

________________________________________________________________________________________________________________________

Terminy konferencji:

 • 11 kwietnia w Bydgoszczy.
 • 14 maja w Gdańsku.
 • 15 maja w Opolu.
 • 20 maja w Działdowie.
 • 22 maja w Chorzowie.
 • 10 czerwca w Lublinie.
 • 11 czerwca w Kielcach.
 • 12 czerwca w Poznaniu (miejsce konferencji: WSB Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, sala 110, początek godzina 11:00; Plan konferencji).

________________________________________________________________________________________________________________________

W czasie konferencji w Bydgoszczy wystąpiło troje prelegentów, którzy wypowiedzieli się na następujące tematy:

 • mgr Marcin Błażkow: Rola kompetencji w planowaniu kariery – analiza wybranych aspektów
  w kontekście zastosowania metody gier diagnostyczno-symulacyjnych.
 • dr Tomasz Marcysiak: Gry diagnostyczno-symulacyjne jako metoda pracy z uczniem – możliwości i ograniczenia.
 • dr Anna Dziadkiewicz: Tworzenie zespołów różnorodnych w celu zwiększenia efektywności pracy a planowanie ścieżek kariery.

 W czasie konferencji w Gdańsku wystąpiło czworo prelegentów, którzy wypowiedzieli się na następujące tematy:

 • dr Tomasz Marcysiak: Przedstawienie Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych.
 • mgr Marcin Błażkow: Rola kompetencji w planowaniu kariery – analiza wybranych aspektów w kontekście zastosowania metody gier diagnostyczno-symulacyjnych.
 • dr Anna Dziadkiewicz: Uwarunkowania doradztwa zawodowego, kształtowania postaw przedsiębiorczych, aktywizacji zawodowej dorosłych i uczniów 18.
 • mgr Aleksandra Lazarowska: Jak radzić sobie z oporem uczestników w trakcie szkoleń? Wybrane kompetencje doradcy zawodowego a jego skuteczność w pracy.

 W czasie konferencji w Opolu wystąpiło trzech prelegentów, którzy wypowiedzieli się na następujące tematy:

 • dr Tomasz Marcysiak: Gry diagnostyczno-symulacyjne jako metoda pracy z uczniem – możliwości i ograniczenia.
 • mgr Ewa Kossowska-Korniak: Świadomość prawna i wybrane aspekty edukacji prawnej w kontekście planowania kariery zawodowej przez osoby 18+.
 • dr Joanna Wawrzyniak: Inhibitory i stymulatory aktywności zawodowej w grupie 18+.

 W czasie konferencji w Działdowie wystąpiło trzech prelegentów, którzy wypowiedzieli się na następujące tematy:

 • dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec: Dorośli uczą się inaczej.
 • Magdalena Ziółkowska: Gry edukacyjne przyszłością dydaktyki? – szanse
  i zagrożenia.
 • mgr Marcin Błażkow: Rola kompetencji w planowaniu kariery – analiza wybranych aspektów w kontekście zastosowania metody gier diagnostyczno-symulacyjnych.

W czasie konferencji w Działdowie wystąpiło trzech prelegentów, którzy wypowiedzieli się na następujące tematy:

 • dr Tomasz Marcysiak: Gry diagnostyczno-symulacyjne jako metoda pracy z uczniem – możliwości i ograniczenia.
 • mgr Anna Czarlińska-Węży: Znaczenie kształtowania postaw przedsiębiorczych dla planowania kariery zawodowej.
 • mgr Renata Stanek-Kozłowska: Jak radzić sobie z oporem uczestników gier diagnostyczno-symulacyjnych? Wybrane kompetencje w pracy trenera – szkoleniowca.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.